El Departament d’Educació vol eliminar una de les línies de P3 del Marta Mata del curs vinent. Això suposa el detriment de la qualitat educativa de la nostra escola per l’augment de les ràtios i perdrem recursos que es destinen a docents d’especialitats varies

Perdre una línia de P3 no és una mesura correcta en un barri en ple creixement que vetlla per la qualitat educativa i la igualtat d’oportunitats. Es per aquests motius que l’AMPA Marta Mata s’oposa a aquesta mesura del departament.

I per això demanem:

  • El compromís de la NO supressió de la línies de P3 a la nostra escola ni a cap altre.
  • Aplicar una redistribució de l’oferta de totes les línies de P3 a les escoles públiques de Girona amb l’objectiu de reduir ràtios d’alumnes i que d’aquesta manera poder oferir una millor qualitat educativa i una aproximació en el compliment del decret per la inclusió.
  • Desenvolupar un nou marc regulador que permeti que tant l’escola concertada com l’escola pública ofertin les places amb igualtat de condicions.

 

L’AMPA ens comprometem a

  • Treballar de manera conjunta amb les altres AMPA’s i AFA’s per la lluita per la qualitat de l’Escola Pública.
  • Participar activament dels espais de treball a on se’ns convoqui, i a fer-ho de forma constructiva en benefici de la nostra Escola pública per tal d’aconseguir els punts anteriors.
  • Treballar consensos i buscar suports.
  • Mobilitzar-nos fins que les nostres demandes siguin satisfetes.

 

Girona, a 13 de Gener de 2020